АГУУЛАХЫН БҮРТГЭЛ

Бараа бүртээгдэхүүний үлдэгдэлийг хянах, олон агуулахын мэдээллийг нэгтгэн үзэх, нөөцийн төлөвлөлт хийх, орлого,зарлага, гаалийн бүртгэл хийх боломжтой.

БОРЛУУЛАЛТ, ХАРИЛЦАГЧИЙН ДЭВТЭР

Борлуулалтаа харилцагч бүрээр бүртгэлжүүлж тухайн харилцагчийн түүхийг бий болгосноор лояалти урамшуулал хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ

Байгууллагынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагааг бүртгэлжүүлж, гүйцэтгэсэн, төлөвлөсөн, хугацаа хэтэрсэн гэх мэт өөрийн хүссэн хэлбэрээр ажлын явцуудыг дүгнэх боломжтой.

ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА

Дотоод болон бусдаар гүйцэтгүүлэх төсөл хөтөлбөр, компанит ажил, маркетингийн төлөвлөгөөг удирдах, бүртгэлжүүлж, гүйцэтгэлийн багт үүрэг хуваарилах ажлыг системчилэх боломжтой.

ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТ

Нийлүүлэгчийн мэдээллийг бүртгэлжүүлэн, ханган нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа, тээвэрлэлт, гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх болон борлуулалтын үнийг бодох боломжтой.

СУУРИЛУУЛАЛТ

Та системээ онлайн эсвэл өөрийн сервер дээр суурилуулах боломжтой. Хэрэв та өөрийн сервер дээр суурилуулах бол бид танд боломжит зохиомол сервер (VPS) санал болгож байна.

Хэрэв та өөрийн сервер дээр суурилуулах бол дээрх модулиудаас сонгон өөрийн цахим шуудангаа үлдээгээрэй.
Бид танд харгалзах үнийн саналыг илгээх болно.
Онлайнаар ашиглах доорх үнийн саналтай танилцана уу.

ОНЛАЙН АШИГЛАХ ҮНЭ

Таны мэдээллийг бид найдвартай хадгалаж үйлчлэх болно.

Гарааны бизнес
Борлуулалтын үйлчилгээ эхэлж байгаа байгууллагууд хэрэглэхэд таарамжтай.
10 хүртэлх ажилтантай байгууллагад илүү тохирно.

* Агуулахын бүртгэл
* Үйл ажиллагааны бүртгэл
* Борлуулалтын удирдлага

95 000₮ / сар бүр

Ретайлер
Борлуулалт, импорт, гаалийн бүртгэл, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагад илүү тохиромжтой. Ажилтан бүрт үүргийн хуваарь хийх боломжтой.

* Гарааны бизнес багц
* Хангамжийн уридлага
* Төслийн удирдлага

170 000₮/ сар бүр

Тусгай захиалга
Бид танай байгууллагын бүтцэд тохирсон мэдээллийн технологийн шийдлийг өөрсдийн бүтээсэн Алкэмист Платформ болон бусад олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдлээр гүйцэтгэн, урт хугацааны хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх болно.

* Яг тохирсон систем
* Урт хугацааны хамтын ажиллагаа
Үнийн санал
Уулзалт товлох

Байнгын үйлчлүүлэгчид

Төрөл бүрийн байгууллага өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа Алкэмист системийг ашиглаж байна.