ТӨСВИЙН УДИРДЛАГА

Төсөв бүртгэл, тодотгол хийж төсвийн гүйцэтгэлийг зардлын төрөл, хэлтэс, алба байгууллагын нэгж тус бүрээр хянаж зохицуулна.

ТӨЛБӨРИЙН УДИРДЛАГА

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх зардлыг бүртгэж, тэдгээрийг төсөвтэй холбон, төсвийн зарцуулалтыг ажлын урсгалаар дамжуулан хянана.

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН УДИРДЛАГА

Худалдан авалтын захиалга түүний төлбөр тооцоо, захиалга нь бэлтгэн нийлүүлэлт болж агуулахад хүргэгдэн, анхны захиалагчид ирэх хүртэлх бүх процессийг гүйцэтгэнэ.

ТОМИЛОЛТЫН УДИРДЛАГА

Нэг болон түүнээс олон ажилтны томилолтыг бүртгэж, тухайн нэг ажилтан эсвэл томилолтын багтай холбоотой бүх зардлын тооцоог хийж, зөвшөөрлийг олгох, тооцоог хаах хүртэлх процессийг гүйцэтгэнэ.

ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА

Агуулах болон хөрөнгө, бараа материалын дотоод шилжилт хөдөлгөөн, орлого, зарлагыг удирдана.

ГЭРЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтмол төлбөр төлөлтийн гэрээг бүртгэж, гэрээт төлбөр төлөлтийг цаг тухай бүрт хийх боломжийг олгоно.

Та дээрх модулиудаас өөрийн хүссэн модулиа сонгоод цахим шуудангаа үлдээгээрэй.

СЕРВЕР-ийн үйлчилгээ

Та сервер авах гэж их зардал гаргах шаардлагагүй. Бид Bluehost олон улсын VPS үйлчилгээний Монгол дахь борлуулалтын эрхтэй.(Reseller)

VPS 1

* 2 Core CPU
* 2 GB RAM
* Unlimited Bandwidth
* 50 GB Hard

97 500₮ / сар бүр

VPS 2

* 4 Core CPU
* 8 GB RAM
* Unlimited Bandwidth
* 150 GB Hard

147 500₮ / сар бүр

Enterprise Server
Бид танай байгууллагад тохирох сервер болон түүний дагалдах хэрэгсэлүүдийг ханган нийлүүлж, урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.
* Бодит сервер
* Урт хугацааны дэмжлэг
Үнийн санал
Уулзалт товлох

Манай үйлчлүүлэгчид

Бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ урт хугацааны хамтын ажиллагаа явуулдаг