ӨРӨӨНИЙ УДИРДЛАГА

Өрөө болон түрээсийн талбай(заал)-гаа системчлэн бүртгэлжүүлж үйл ажиллагааны горим тохируулах боломжтой.

ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨР

Үнэлгээ өгөхдөө талбайн хэмжээ болон бусад эд зүйлсээр ангилан тооцож болохоос гадна хямдралын төлөвлөгөө оруулах боломжтой.

CЕРВИС ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тухайн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр өрөө эсвэл зааланд нэмэлт үйлчилгээний бүртгэл үүсгэн, тэдгээрийн төлбөр тооцоог удирдах боломжтой.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

Үйлчлүүлэгчдийг бүртгэлжүүлж, түүхээр нь лояалти хэрэгжүүлэх мөн нэхэмжлэх болон E-баримт хэвлэх боломжтой.

ТӨЛБӨР ТООЦОО

Төлбөр тооцооны автоматжуулсан сануулга. Шууд болон дараа төлбөрт орлогын мэдээ. Тооцооны цахим шуудан илгээлт.

MyAllocator холболт

Олон улсаас авах захиалгын шууд холболт болох MyAllocator dAPI авах боломжтой. Ингэснээр Booking.com болон Agoda.com дээрх мэдээлэлрүү шууд холбогдоно.

Тэгвэл та мэдээллээ үлдээгээрэй. Бид танд цогц шийдэл санал болгох болно.

ОНЛАЙН АШИГЛАХ ҮНЭ

Одоогоор бид зөвхөн онлайн орчинд ажиллах үнийн санал хүргэж байна.

Зочид буудал
Буудал, хостел, жуулчны баазад тохиромжтой захиалга бүртгэлийн цогц систем.

* Өрөөний удирдлага
* Сервис үйлчилгээ
* Төлбөр тооцоо
* Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл
* Үнэлгээний удирдлага

69 000₮ / сар бүр

Хөрөнгө зууч
Хөрөнгө зуучийн байгууллагуудад мэдээллээ нэгтгэх төлбөр тооцооны хяналт хийх цогц систем.

* Хөрөнгийн бүртгэл
* Төлбөр тооцоо
* Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл
* Үнэлгээний удирдлага
* Автомат нэхэмжлэх,сануулга

89 000₮ / сар бүр

Дурын загвар
Бид танай байгууллагын онцлогт тааруулан хөрөнгийн бүртгэлийн цогц системийг нэвтрүүлэх боломжтой.

* Дурын загварчлал
* Урт хугацааны дэмжлэг
* Уян хатан үнэ
Үнийн санал
Уулзалт товлох

Үйлчлүүлэгчид

Бид үйлчлүүлэгчидээ анхааран байнгын хамтын ажиллагаа өрнүүлдэг.